Naujienos

Data:2014-07-09
Antraštė:Vyriausybė pritarė NVO Tarybos sudarymui
Tekstas:

Vyriausybėje vykusiame posėdyje buvo pritarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktam siūlymui sudaryti Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Tarybą ir patvirtinti jos sudėtį bei nuostatus: funkcijas, tvarką, darbo organizavimą.

NVO Taryba – tai patariamoji institucija, kurios tikslas yra stiprinti viešojo ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą, koordinuoti Nevyriausybinių organizacijų plėtrą, užtikrinti, kad Nevyriausybinės organizacijos dalyvautų formuojant šio sektoriaus politiką. NVO Taryba taip pat turės galimybę teikti valstybės institucijoms pasiūlymus dėl NVO programų bei priemonių finansavimo prioritetų.

Į Tarybą 9 savo atstovus deleguos valstybės institucijos ir įstaigos, kurias pasiūlė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vieną atstovą – Lietuvos savivaldybių asociacija, 10 atstovų deleguos nacionalinės skėtinės nevyriausybinių organizacijų asociacijos įstatymo nustatyta tvarka.

Šaltinis: http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/vyriausybe-pritare-nvo-x2mf.html