Naujienos

Data:2014-06-23
Antraštė:Parengtos pavyzdinės supaprastinto atviro konkurso darbų pirkimo sąlygos projektams, finansuojamiems EEE finansinio mechanizmo LT06 programos
Tekstas:

Informuojame, kad parengtos supaprastinto atviro konkurso darbų pavyzdinės pirkimo sąlygos projektams, finansuojamiems pagal 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ programą. Parengtos dviejų tipų darbų pirkimo sąlygos – pirkimams, naudojant CVPIS priemones, ir pirkimams, nenaudojant CVPIS priemonių.

Šaltinis: http://goo.gl/8zarFB