Naujienos

Data:2014-05-21
Antraštė:Pradedamas įgyvendinti projektas „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.“
Tekstas:

Lietuvos darbo birža pradeda įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.“ Šio projekto metu numatyta skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.

Projekto metu bus finansuojamos socialinėse įmonėse dirbančių neįgaliųjų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokos bei subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms.

Šaltinis: http://www.esf.lt/lt/news/view/id.1235/