Naujienos

Data:2010-11-02
Antraštė:Verslumo skatinimo fondas
Santrauka:

Primename, kad verslumo skatinimo fondas nuo rugsėjo 23 d. teikia lengvatines paskolas

Tekstas:

Rugpjūtį atrinkus verslumo skatinimo priemonės įgyvendintoją, rugsėjo pabaigoje jau prasidėjo pirmieji mokymai norintiems pradėti verslą ar plėtoti jau turimą ir bus dalijamos pirmosios paskolos iki 86 tūkst. litų.

Verslumo skatinimo priemonės paskirtis – skatinti verslumą, savarankišką užimtumą ir naujų darbo vietų kūrimą. Taip siekiama sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą, o socialinėms įmonėms – plėtoti esamą. Taip pat prisidėti prie nedarbo mažinimo, sudarant palankesnes kreditavimo sąlygas ir finansavimo prieinamumą pradedantiems savo verslą bedarbiams, neįgaliesiems, jaunimui iki 29 m., vyresniems nei 50 metų.

Rugpjūčio mėnesį konkurso būdu buvo atrinktas finansų tarpininkas – Lietuvos centrinė kredito unija, kuri atstovauja 57 kredito unijų konsorciumui. Būtent kredito unijos organizuos mokymus ir teiks paskolų gavėjams mikrokreditus iki 86 tūkst. litų.

Už suteikiamą paskolą jos gavėjui nebus taikomi jokie administravimo mokesčiai. Paskolos gavėjas šiuo metu turės mokėti ne didesnes kaip 5,5 proc. palūkanas. Bendra priemonei nustatyta palūkanų norma yra 3 mėn. VILIBOR +0,1 proc., bet ne mažiau kaip 2 proc. ir ne daugiau kaip 6 proc. metinių palūkanų plius kredito unijos marža (pastovi palūkanų dalis), kuri negalės viršyti 3,49 proc.

Finansų tarpininką atrinkusios bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinės direktorės Zitos Gurauskienės teigimu, kredito unijų konsorciumui iki 2015 m. pabaigos bus paskolinta beveik 50 mln. litų Europos socialinio fondų lėšų, kurios bus perskolintos tinkamiems paskolų gavėjams.

Verslumo skatinimo fondas (VSF) buvo įsteigtas 2009 m. gruodžio pabaigoje Socialinės apsaugos ir darbo (SADM), Finansų ministerijų bei INVEGA pasirašyta trišale sutartimi. Lėšos VSF skirtos iš SADM administruojamos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonės „Verslumo skatinimas“. Ji finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

Užsiregistruoti į mokymus galima:
· Lietuvos kredito unijos svetainėje
· paskambinus telefonu 8 800 11211
· kreiptis į artimiausią kredito uniją ir registruotis ten.

Daugiau: http://www.lku.lt/kredito-unijos-paslaugos/paskolos/mikrokreditavimo-projektas---dazniausiai-uzduodami-klausimai.html

Informacija: http://esf.socmin.lt/index.php?-1874545673