Naujienos

Data:2014-05-15
Antraštė:Dalyvauk tyrime apie valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimo galimybes
Tekstas:

Asociacija "Jaunimo iniciatyvinė grupė" kartu su Vilniaus miesto savivaldybe vykdo viešosios jaunimo politikos tyrimą ir norėtumėme paprašyti jūsų atsakyti į trumpą (5 min.) apklausą.

Tyrimo tikslas – ištirti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimo galimybes, siekiant pagerinti valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką jaunimo politikos srityje.

Apklausa yra konfidenciali ir jos metu surinkti duomenys bus naudojami tik tyrimo tikslais. Tyrimo metu nėra vertinamos atskiros įstaigos, duomenys bus sumuojami siekiant išsiaiškinti bendras jaunimo politikos įgyvendinimo tendencijas.

Anketą galite rasti šioje nuorodoje: http://apklausa.lt/f/viesosios-jaunimo-politikos-tyrimas-siekiant-pagerinti-nevyriausybinio-ir-val-43unmee.fullpage

Detali tyrimo informacija:
Tyrimas vykdomas Asociacijos „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ įgyvendinamo projekto „Jaunimas mieste – jaunimas miestui“, finansuojamo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ lėšomis. Tyrimo partneris – Vilniaus miesto savivaldybė. Tyrimo organizatorius – UAB „Rimsvera“, laimėjusi tyrimo atlikimo ir organizavimo paslaugų pirkimą.

Dėkojame už bendradarbiavimą.
Jeigu jums kils papildomų klausimų galite skambinti šiuo nr.: +370 628 06 557