Naujienos

Data:2010-10-30
Antraštė:Europos Komisija kviečia išsakyti nuomonę, kokia turėtų būti programa „Europa piliečiams“ ateityje
Santrauka:

Informuojame, jog Europos Komisija paskelbė viešą konsultaciją dėl programos „Europa piliečiams“ ateities po 2013 metų.

Tekstas:

Išsakyti nuomonę yra kviečiami suinteresuoti piliečiai, pilietinės visuomenės ir nevyriausybinės organizacijos, viešojo sektoriaus atstovai, mokslinių tyrimų grupės, Europos ir tarptautinės organizacijos bei jų tinklai. Internete paskelbtoje apklausoje nuomonę galite išreikšti iki 2011 m. sausio 5 dienos, apsilankę šioje nuorodoje - http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Programme&lang=en

Atsižvelgdama į konsultacijos metu išsakytą nuomonę, Europos Komisija vykdys išsamią programos poveikio analizę ir 2011 metų spalio mėnesį suformuos konkrečius pasiūlymus dėl programos ateities. Konsultacija siekiama surinkti įvairių sričių atstovų, organizacijų, potencialių paramos gavėjų ir suinteresuotųjų trečiųjų šalių nuomones apie programos bendruosius tikslus, temas ir finansavimo mechanizmus, į kurias bus bus atsižvelgta, kai Europos Komisija teiks siūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl naujosios programos 2014 – 2020 metams.

Iki šiol vykdytas vertinimas parodė, jog dabartinė programa yra ypač aktuali ir efektyvi. Todėl naujos kartos programa turėtų būti formuojama atsižvelgiant į dabartinius pasiekimus bei žengiant tolimesnį žingsnį, suteikiant daugiau galios piliečių nuomonės išsakymui bei įgalinant visuomenę daryti tiesioginį poveikį politiniams sprendimams. Naujoji „Europa piliečiams“ 2014 – 2020 programa turėtų paskatinti ES demokratijos legitimumo didėjimą bei sukurti pridėtinę vertę Europos bendruomenei.

Šaltinis: http://www.pilieciams.eu