Naujienos

Data:2014-03-06
Antraštė:Klausk ir išsakyk savo nuomonę dėl būsimos Baltijos jūros regiono programos
Tekstas:

Europos teritorinio bendradarbiavimo Baltijos jūros regiono programa, į kurią patenka visa Lietuvos teritorija, bus tęsiama ir 2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpiu, kaip Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) tarptautinio bendradarbiavimo programa. Ji sieks stiprinti Baltijos jūros regiono teritorinę integraciją, remiant bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių – Danijos, Estijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos ir šalių-partnerių – Baltarusijos, Norvegijos ir Rusijos.
Naujoji programa buvo rengiama nuo 2012 m.; viso proceso metu buvo taikomas vienbalsiškumo principas, siekiant užtikrinti, kad programa atitinka realius tarptautinio bendradarbiavimo poreikius šiame regione. Suinteresuotosios šalys ir ekspertai buvo įtraukti į įvairius programos rengimo tarpsnius – tyrimus dėl projektų įgyvendinimo tvarkos; teminius seminarus, kurie padėjo nustatyti pagrindinius su finansavimo prioritetais susijusius iššūkius regione ir kt.

Komentarų laukiama iki kovo 28 d. (Lietuvos institucijos išimties tvarka gali pateikti savo pastabas iki balandžio 11 d.) Kuo anksčiau pateikti atsiliepimai suteiktų daugiau laiko programos institucijai juos įvertinti ir nurodyti paskesnes priemones. Visi komentarai turi būti pateikti anglų kalba; taip pat itin svarbu aiškiai nurodyti komentuojančiąją instituciją. Pastabos apie Vykdomosios programos projektą ir Aplinkosaugos ataskaitos projektą turi būti pateiktos atskirose komentarų formose PDF formatu ir siunčiamos elektroniniu paštu adresu- consultation@eu.baltic.net

Šaltinis: http://www.lsa.lt/lt/naujienos/lsa-naujienos/590-baltijos-juros-regiono-programa-kviecia-pateikti-savo-klausimus-ir-nuomone-del-busimos-programos