Naujienos

Data:2010-10-27
Antraštė:Kviečiame dalyvauti Europos komisijos konsltacijoje dėl ateities kultūros programos
Santrauka:

Europos Komisija kviečia teikti siūlymus, kokia turėtų būti ES kultūros programa po 2013 metų. Išsakyti savo nuomonę kviečiami suinteresuoti piliečiai, viešosios ir privačios įstaigos, vietos ir regioninės valdžios institucijos, ministerijos ir kiti kultūros sektoriaus veikėjai Europos Sąjungoje bei už jos ribų.

Tekstas:

Siūlymus galima teikti iki 2010 metų gruodžio 15 dienos šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/culture/news/news2923_en.htm

Dabartinė programa „Kultūra 2007-2013" remia tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą ir mainus, kuriais siekiama skatinti ir išsaugoti Europos kultūrų ir kalbų įvairovę, gerinti Europos piliečių žinias apie kitas kultūras, supažindinti europiečius su jų paveldu ir skatinti piliečius tiesiogiai dalyvauti Europos integracijos procese.

Nors globalizuotame pasaulyje vyksta anksčiau neregėta sąveika ir bendradarbiavimas tarp skirtingų kultūrų, globalizacija gali kelti ir grėsmę kultūrų įvairovei. Grėsmė kyla iš augančių skirtumų tarp turtingų ir skurdžių šalių, taip pat iš didelių ir mažų valstybių nelygybės bei į daugelį sričių besiskverbiančios standartizacijos. Ateities kultūros programa turėtų atsižvelgti į šiuos naujus iššūkius:

  • prisidėdama prie ES strategijos 2020 metams užtikrinti protingą, tvarų ir visa apimantį vystymąsi;
  • užtikrindama maksimaliam skaičiui žmonių naudingą lėšų paskirstymą, kuriantį realią Europos pridėtinę vertę;
  • kuo daugiau lėšų skirdama projektų turiniui, o ne projektų administravimo išlaidoms.

Į visuomenės nuomonę bus atsižvelgta, kai Europos Komisija teiks siūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl naujosios kultūros programos.

Informacija: Kultūros kontaktų biuro inf.