Naujienos

Data:2014-01-28
Antraštė:NVO sektoriaus darbuotojų ir savanorių mokymai
Tekstas:

Pradedamas keturis mėnesius truksiantis intensyvus mokymų ciklas NVO sektoriaus darbuotojams ir savanoriams. Mokymai vyksta projekto “Instituciniai gebėjimai tvariai partnerystei” rėmuose, kurį įgyvendina VšĮ "Taikomosios politikos institutas". Projektas yra finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis.

Mokymų ciklo temos:
- Veiklos ir plėtros strategijos rengimas
- Verslo ir plėtros planų rengimas
- Projektų valdymas ir įgyvendinimas
- Viešieji ryšiai; efektyvus bendradarbiavimas su žiniasklaida; e-sklaida
- Komandos formavimas, motyvavimas ir laiko planavimas
- Krizių ir konfliktų valdymas
- Viešasis kalbėjimas, efektyvus pokalbis ir kūrybiškumas
- Efektyvios kainodaros sudarymas
- Efektyvios rinkodaros formavimas
- Viešųjų pirkimų organizavimas, vykdymas
- Fondoieška
- Finansų ir piniginių srautų valdymas
- Sutarčių teisė ir teisinė – administracinė kalba
- Valstybės ir savivaldos institucijų funkcijų pasiskirstymas ir įgaliojimai

Mokymai vyks 10 Lietuvos miestų š.m. sausio – gegužės mėnesiais.

Norinčius tapti mokymų dalyviais ir įgyti kompetencijų, reikalingų kasdieninėje NVO veikloje, kviečiame rašyti el.paštu milda@taikomojipolitika.lt

Šaltinis: http://www.taikomojipolitika.lt/pradedamas-nvo-sektoriaus-darbuotoju-ir-savanoriu-mokymu-ciklas/