Naujienos

Data:2014-01-23
Antraštė:LiJOT projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai" informaciniai renginiai
Tekstas:

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba vykdo projektą „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“, kurio tikslas − užtikrinti jaunimo NVO ir savivaldybių bendradarbiavimą sprendimų priėmimo procese vietos lygmeniu, stiprinant jaunimo NVO kompetencijas interesų atstovavimo srityje.

Renginiuose kviečiamos dalyvauti regioninės jaunimo organizacijų tarybos, narystės jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios jaunimo organizacijos, jaunimo reikalų koordinatoriai, savivaldybių tarybų ir savivaldybių administracijos atstovai.

Informaciniai renginiai vyks:
Sausio 30 d. Klaipėdoje
Vasario 6 d. Panevėžyje
Vasario 13 d. Kaune
Vasario 20 d. Vilniuje

Šaltinis: http://www.lijot.lt/lt/naujienos/lijot-%C5%BEinios/483-kvie%C4%8Diame-dalyvauti-informaciniuose-renginiuose