Naujienos

Data:2010-10-26
Antraštė:Išleista BPD (2004–2006) vertinimo apžvalga
Santrauka:

Finansų ministeriją parengė naują leidinį „BPD vertinimų apžvalga. Lietuvos 2004–2006 m. BPD tikslų ir uždavinių vertinimas, finansuojamas pagal 2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programą.“

Tekstas:

Šis leidinys buvo parengtas, siekiant išsaugoti ir efektyviau išnaudoti sukurtą vertinimo potencialą.
Apžvalgoje pateikta 59 studijos, tyrimai ir vertinimai (toliau – vertinimai), kurie suskirstyti į dvi pagrindines grupes. Pirmoje grupėje pateikiami programos lygio „horizontalūs“ vertinimai, svarbūs visoms ES fondų paramą administruojančioms institucijoms, kuriuose nagrinėjami visiems ūkio sektoriams aktualūs vertinimo klausimai. Antroji vertinimų grupė susijusi su siauresnio pobūdžio problemomis arba analizuoja poveikį tam tikriems ūkio sektoriams.

Vertinimą galite rasti čia - http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2009MVP/BPD_vertinimu_apzvalga.pdf