Naujienos

Data:2014-01-01
Antraštė:Įsigaliojo LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
Tekstas:

LR Seimas po ilgų svarstymų priėmė nevyriausybinių organizacijų sektoriaus inicijuotą ir LR Prezidentės teiktą LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.

„Priimtas įstatymas – svarbus žingsnis nustatantis, ką Lietuvoje galima vadinti nevyriausybine organizacija, kiek tokių organizacijų veikia Lietuvoje bei kurios organizacijos turi moralinę ir įstatyminę teisę gauti finansavimą iš valstybės institucijų ir fondų. Šio įstatymo įgyvendinimas nebesudarys dviprasmiškų situacijų, kuomet NVO prisidengiančios laisvalaikio organizacijos ar verslininkų susivienijimai naudojasi valstybės finansine parama“, – teigė Martinas Žaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius.
Įstatymas priimtas 67 balsų dauguma, iš 80 užsiregistravusių Seimo narių. Įstatymas įsigalios nuo 2014 metų sausio 1 dienos.

Įstatymą galima rasti: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461760&p_tr2=2