Naujienos

Data:2013-02-23
Antraštė:Kvietimas registruotis į informacinius mokymus NVO Programos pareiškėjams
Tekstas:

Vasario 6 d. startavo NVO programa Lietuvoje, suteiksianti galimybę sustiprinti Lietuvos NVO sektorių, skiriant ypatingą dėmesį žmogaus teisių klausimais dirbančioms organizacijoms, bei pagerinti pažeidžiamų visuomenės grupių padėtį.

Kam reikalingi informaciniai mokymai?

2013 m. kovo 18-22 d. visiems potencialiems pareiškėjams bus organizuojami informaciniai mokymai penkiuose Lietuvos regionuose. Pusės dienos trukmės seminarų tikslas – suteikti visą reikalingą informaciją apie tai, kaip parengti kokybiškus, aktualius ir efektyvius projektus, kurie sustiprintų pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėtų prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, atsižvelgiant į NVO programos keliamus kriterijus. Tikime, kad dirbant ranka rankon, ši Programa suteiks realią galimybę pasiekti ilgai lauktų pokyčių.

Mokymų metu būsimiems pareiškėjams pristatysime NVO programos tikslus ir uždavinius bei siekiamus rezultatus, aptarsime galimas priemones dvišalių partnerysčių vystymui, supažindinsime su pareiškėjų, partnerių ir būsimų projektų veiklų tinkamumo kriterijais, aptarsime efektyvios komunikacijos, projekto ir biudžeto planavimo klausimus.

Ar esate potencialus pareiškėjas?

Bendras tinkamo pareiškėjo Programos paramai gauti apibrėžimas:
Tinkamas pareiškėjas yra nevyriausybinė organizacija (NVO). Tai yra pelno nesiekianti, Lietuvos Respublikoje įsteigta savanoriška organizacija, registruota kaip juridinis asmuo, kurios veiklos tikslas nėra pelno siekimas, nepriklausoma nuo vietinės, regioninės ir centrinės valdžios, valstybės institucijų, politinių partijų ir verslo organizacijų. Religinės institucijos ir politinės partijos nelaikomos NVO. Daugiau informacijos - KLAUSIMAI / ATSAKYMAI skyrelyje.

Registruokitės nurodydami savo vardą pavardę, telefono nr., atstovaujamą organizaciją ir miestą, kuriame dalyvausite,el. paštu: vilma.gabrieliute@nvoprograma.lt iki kovo 3 d.

Dalyvavimas nemokamas, vietų skaičių ribotas. Vieną organizaciją gali atstovauti ne daugiau 2 žmonių. Apie tikslesnę seminaro vietą dalyvius informuosime el. paštu asmeniškai.