Naujienos

Data:2012-12-01
Antraštė:EEE finansinio mechanizmo komitetas patvirtino kultūros ministerijos administruojamas programas
Tekstas:

Kultūros ministerija informuoja, kad Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo komitetas patvirtino Kultūros ministerijos administruojamas EEE finansinio mechanizmo programas: „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ bei „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“. Pirmajai programai iš EEE finansinio mechanizmo skirta 9 mln. eurų, antrajai – 1 mln. eurų. Dar 15 procentų prie minėtų programų finansavimo prisideda Lietuvos Respublika.

Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimo programą sudaro trys finansavimo kryptys: 1) Medinio nekilnojamojo kultūros paveldo (pastatų) tvarkybos darbai; 2) Iš dalies restauruotų ne medinių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (pastatų) restauravimo darbų užbaigimas ir jų pritaikymas naudojimui; 3) Kompleksinių taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centrų įsteigimas ir (ar) vystymas nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose (pastatuose).

Tikimasi, kad projektų metu vyks mokymai, kuriuose meistrai (dailidės, staliai, stogdengiai ir kt.) turės galimybę keistis patirtimi ir tobulinti įgūdžius; arba mokymai, kuriuose suinteresuota visuomenė bus šviečiama apie kultūros paveldą, jo vertę ir būtinybę jį išsaugoti. Dar vienas svarbus programos prioritetas – skatinti bendradarbiavimą kultūros paveldo apsaugos srityje tarp Lietuvos ir EEE šalių donorių – Norvegijos, Islandijos ir (ar) Lichtenšteino.

Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimo programa rems dviejų tipų projektus: tarptautines kūrybines koprodukcijas ir tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektus. Visi šios programos projektai bus įgyvendinami kartu su partneriais iš EEE šalių donorių.

Dalis abiejų programų lėšų bus skirta Dvišaliam bendradarbiavimo fondui, skirtam remti potencialių projektų partnerių susitikimus.

Planuojama, kad kvietimai teikti paraiškas bus paskelbti 2013 m. pirmoje pusėje. Dėl tikslesnės datos prašome sekti Kultūros ministerijos naujienas.

Daugiau informacijos apie programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“
Daugiau informacijos apie programą „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“

Kontaktinis asmuo:
Eglė Mečinskaitė
Tel. 8 5219 3456
El. p.: eeagrants@lrkm.lt
http://www.lrkm.lt