Naujienos

Data:2012-11-03
Antraštė:SADM: bus kompensuojama apie 23 proc. jauno žmogaus darbo užmokesčio
Tekstas:

Siekiant sudaryti palankias sąlygas verslui įdarbinti jaunus žmones, darbdaviams bus sudaryta galimybė kreiptis dėl pirmą kartą įdarbinto žmogaus darbo užmokesčio dalies kompensavimo. Toks kompensavimas numatytas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) inicijuotą priemonę „Parama pirmam darbui“.

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamos priemonės „Parama pirmam darbui“ esmė – dalies darbo užmokesčio kompensavimas pirmą kartą įsidarbinusiam žmogui. Ji pakeis iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. galiojusias „Sodros“ įmokų lengvatas.

Kokių žmonių darbo užmokestis gali būti subsidijuojamas?

Kadangi priemonės pagrindinis tikslas – skatinti jaunų žmonių integravimą į darbo rinką, dalis darbo užmokesčio bus kompensuojama būtent jauniems žmonėms, t.y. darbuotojams nuo 16 iki 29 metų.

Taip pat toks žmogus turi būti pirmą kartą įsidarbinęs, kitaip tariant, niekada nedirbęs Lietuvoje pagal darbo sutartį (taip pat neturėjęs valstybės tarnautojo statuso). Verta atkreipti dėmesį, kad pirmą kartą įsidarbinusio asmens statusas išsaugomas ne tik pirmą kartą sudarius darbo sutartį, bet 12 kalendorinių mėnesių nuo įsidarbinimo pirmą kartą. Kitaip tariant, nesvarbu, kiek kartų per tuos 12 kalendorinių mėnesių darbuotojas sudaro darbo sutarčių.

Pavyzdžiui, jei žmogus 2012 m. sausio 1 d. įsidarbino bendrovėje X, vasario mėnesį – bendrovėje Y ir vėliau – dar penkiose bendrovėse, tai lapkričio 1 d. jis vis dar galėtų įsidarbinti kaip žmogus, turintis statusą „pirmą kartą įsidarbinęs“ bei tokį statusą išlaikytų iki š. m. gruodžio 31 d. Tiesa, reiktų atkreipti dėmesį, kad per tuos 12 kalendorinių mėnesių darbuotojo amžius vis dar turi atitikti paramos sąlygą dėl amžiaus ribos, t.y. jam turi nesukakti 30 metų.

Taip pat verta pastebėti, kad į minėtą 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį nėra įskaičiuojama jauno žmogaus darbinė veikla iki 18 metų pagal darbo sutartį, pavyzdžiui, moksleivių sezoniniai darbai atostogų metu.

Kaip apskaičiuojama dalies darbo užmokesčio kompensacija?

Darbuotojo darbo užmokesčio dalies kompensacijos dydis apskaičiuojamas taikant fiksuotąjį įkainį, kuris lygus 0,233 Lt už vieną atitinkamą mėnesį darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio litą. Tai reiškia, kad, norint paskaičiuoti kompensuojamą sumą, reikia: darbuotojui priskaičiuotą darbo užmokesčio sumą (litais) padauginti iš minėto koeficiento (0,233). Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad maksimalus darbo užmokesčio dydis, nuo kurio skaičiuojama kompensacija už vieną darbuotoją, gali sudaryti iki 1700 Lt per mėnesį.

Pavyzdžiui, jei darbuotojui priskaičiuotas darbo užmokestis sudaro 990 Lt (per kalendorinį mėnesį), tai kompensacijos dydis bus lygus: 990 Lt x 0,233 = 230,67 Lt (per kalendorinį mėnesį). Jei darbuotojo darbo užmokestis sudaro 1700 Lt (t.y. maksimalus darbo užmokestis, nuo kurio kompensuojama), tai kompensacijos dydis bus lygus: 1700 Lt x 0,233 = 396,1 Lt. Tokiu atveju, jei darbuotojui priskaičiuotas darbo užmokestis sudaro 5000 Lt, tai kompensacijos dydis bus toks pat, kaip ir skaičiuojant, kai jaunas žmogus uždirba 1700 Lt: 1700 Lt x 0,233 = 396,1 Lt.

Kaip skaičiuojamas kompensacijos laikotarpis?

Dalies darbo užmokesčio kompensavimo pradžia – ne ankstesnė kaip 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir ne vėlesnė kaip 2015 m. rugsėjo 30 d. Bendruoju atveju darbo užmokesčio kompensacija gali būti teikiama 12 kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo pirmą kartą įsidarbinusio asmens pirmos darbo dienos.

Tačiau labai svarbu atkreipti dėmesį, kad darbo užmokesčio dalis bus kompensuojama ne tik nuo š.m. rugpjūčio 1 d. įdarbintiems asmenims. Kompensuojama ir tais atvejais, kai šiuo metu vis dar dirbantis žmogus buvo įdarbintas anksčiau nei š. m. rugpjūčio 1 d. (anksčiausiai – praėjusiųjų metų rugsėjo mėnesį).

Pavyzdžiui, jei žmogus pirmą kartą įmonėje įsidarbino anksčiau, tarkime, nuo š. m. kovo 1 d., tai jis galės gauti kompensaciją nuo rugpjūčio 1 d. tiek laiko, kiek liko iš 12 kalendorinių mėnesių atėmus dirbtų mėnesių skaičių, taigi bendruoju atveju būtų kompensuojama nuo rugpjūčio 1 d. iki kovo 1d. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, ar žmogus dar prieš tai nedirbo ir kitoje įmonėje, nes turi atitikti pirmą kartą įsidarbinusio asmens statusą (darbo santykiai iki 12 kalendorinių mėnesių). Pavyzdžiui, jei žmogus nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d. dirbo kitoje darbovietėje, subsidija esamoje darbovietėje būtų teikiama nuo rugpjūčio 1 d. iki sausio 1 d.

Paramos teikimas pagal priemonę „Parama pirmajam darbui“ – tęstinis procesas, todėl darbdaviai dėl dalies darbo užmokesčio kompensacijos galės kreiptis bet kuriuo metu, atsiradus poreikiui. Žinoma, jei iki tol nebus išnaudotos visos priemonei skirtos lėšos (priemonei įgyvendinti skirta 32 mln. litų ES fondų lėšų).

Darbdavių dėmesiui: šiuo metu baigiami rengti su priemonės įgyvendinimu susiję teisės aktai, todėl jau lapkritį darbdaviai galės teikti paraiškas. Tiksli data, nuo kada bus galima teikti paraiškas, bus paskelbta per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS (apie tai bus informuoti visi Lietuvos darbdaviai). Tačiau jau dabar verslo subjektai gali susipažinti, kokiems esamiems ir būsimiems darbuotojams galės gauti paramą.

Iškilus konkretiems klausimams dėl paramos pirmą kartą įsidarbinusiems jauniems asmenims, galite skambinti į INVEGĄ tel. (8 5) 210 0601 ir į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją tel. (8 5) 266 8193.

Ryšių su visuomene skyrius (kontaktas tik žiniasklaidai), tel. 266 4258.