Naujienos

Data:2012-08-14
Antraštė:Naujos galimybės aukštųjų technologijų įmonėms
Tekstas:

Siekdama skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui, INVEGA ketina įgyvendinti naują rizikos kapitalo priemonę „Inovacijų plėtra“ (ang. Creative Innovation Development, toliau – CID priemonė).

Atsižvelgdama į tai, INVEGA parengė konkurso sąlygų finansinio tarpininko, reikalingo CID priemonei įgyvendinti, paslaugoms pirkti projektą. Visi potencialūs finansiniai tarpininkai iki rugpjūčio 27 d. kviečiami teikti pastabas ir komentarus.

Konkurso sąlygų projektas skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) ir INVEGOS internetinėje svetainėje (http://www.invega.lt).

Pastabas ir komentarus galima siųsti el. paštu cid@invega.lt arba Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis.

Daugiau informacijos galima rasti http://www.invega.lt.