Naujienos

Data:2012-07-06
Antraštė:Skelbiami antrojo Lietuvos-Šveicarijos NVO fondo paraiškų vertinimo etapo rezultatai
Tekstas:

2012 m. liepos 4 d. vyko V-asis Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos įgyvendinimo priežiūros komiteto posėdis. Jame patvirtinta Galutinė paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą vertinimo rezultatų suvestinė, kurioje pateikta informacija apie paraiškas, pripažintas atitinkančiomis arba neatitinkančiomis administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą vertinimo kriterijų.

Priežiūros komitete apsvarsčius CPVA pateiktą preliminarią paraiškų tikslingumo finansuoti vertinimo ataskaitą, patvirtinti preliminarūs sąrašai:

1. Paraiškų, kurias rekomenduojama finansuoti;
2. Paraiškų, kurias rekomenduojama nefinansuoti;
3. Rezervinių paraiškų, kurias rekomenduojama finansuoti, atsiradus finansinėms galimybėms (pavyzdžiui, projekto vykdytojui atsisakius įgyvendinti projektą, projektų įgyvendinimo metu per pirkimus sutaupius lėšų, susigrąžinus paramą iš projektų vykdytojų, kurie netinkamai panaudojo jiems skirtas paramos lėšas ir pan.);
4. Paraiškų, kurias rekomenduojama pervertinti, atsižvelgiant į Priežiūros komiteto pateiktas pastabas.

Per 5 darbo dienas nuo Priežiūros komiteto sprendimo priėmimo CPVA informuos pareiškėjus, kurių paprojekčiai įtraukti į minėtus sąrašus. Šie pareiškėjai Gairių VI dalyje „Skundų pateikimas ir nagrinėjimas“ nustatyta tvarka ir terminais vertinimo rezultatus galės skųsti Finansų ministerijai.

CPVA artimiausiu metu planuoja atlikti 11 paraiškų pervertinimą ir Priežiūros komitetui 2012 m. rugpjūčio mėn. pateikti svarstyti paraiškų pervertinimo rezultatus. Pervertinamiems projektams galimybė skųsti vertinimo rezultatus bus sudaryta po Priežiūros komiteto sprendimo.

Primename, kad paraiškų tikslingumą finansuoti vertino VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojai kartu su nepriklausomais ekspertais. Vertinimo procese aktyviai dalyvavo nevyriausybinių organizacijų bei valstybės institucijų deleguoti stebėtojai.

Paprojekčių įgyvendinimo sutartys su pareiškėjais bus pasirašomos Priežiūros komitetui patvirtinus Galutinę paraiškų tikslingumo finansuoti vertinimo ataskaitą.

Daugiau informacijos: http://www.cpva.lt/naujienos/lietuvos-ir-sveicarijos-bendradarbiavimo-programa/skelbiami-antrojo-nvo-paraisku-vertinimo-etapo-rezultatai.html