Naujienos

Data:2012-04-26
Antraštė:EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo sistema Lietuvoje
Tekstas:

Š. m. balandžio 11 d. Finansų ministrė pasirašė įsakymą, kuriuo nustatytos 2009 - 2014 m. laikotarpio Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramą Lietuvai valdysiančių ir kontroliuosiančių šalies institucijų funkcijos. Šios tarptautinės paramos administravimo sistemoje dalyvauja ir CPVA.

2009 - 2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinės koordinavimo institucijos, tvirtinančiosios institucijos, mokėjimo institucijos, audito institucijos bei pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos funkcijas atlieka Finansų ministerija. Bendradarbiaudama su ja CPVA dalyvauja kuriant paramos valdymo ir kontrolės sistemą, jai veikti reikalingus dokumentus. Vėliau agentūra atliks kitas jai pavestas funkcijas: sudarys programų ir projektų įgyvendinimo sutartis, skelbs kvietimus teikti paraiškas, vertins paraiškas paramai gauti, prižiūrės projektų įgyvendinimą, rengs finansines ataskaitas ir t.t.

Svarbus vaidmuo panaudojant finansinių mechanizmų skiriamas lėšas Lietuvai tenka institucijoms, atliksiančioms programų operatorių funkcijas. EEE finansinio mechanizmo paramos (daugiau nei 122 mln. Lt) finansuojamos programinės sritys, jų biudžetas ir operatoriai, su kuriais dirbs CPVA:

Programinė sritis:

 • Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas
  17, 264 mln. Lt
  Aplinkos ministerija
 • Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos
  22,5 mln. Lt
 • Rizikos grupės vaikai ir jaunimas
  21,794 mln. Lt
  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 • Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas
  31 mln. 75 tūkst. Lt
  Kultūros ministerija
 • Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas
  3 mln. 452 tūkst. Lt
 • Stipendijos
  4 mln. 902 tūkst. Lt
  Švietimo ir mokslo ministerija

Norvegijos finansinio mechanizmo paramos (daugiau nei 145 mln. eurų) finansuojamos sritys, biudžetas ir operatoriai, su kuriais dirbs CPVA:

Programinė sritis

 • Žalios pramonės inovacijos
  27 mln. 622 tūkst. Lt
  Ūkio ministerija
 • Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas
  27 mln. 622 tūkst. Lt
  Vidaus reikalų ministerija
 • Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas grupuotes
  11 mln. 780 tūkst. Lt
 • Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos
  20 mln. 716 tūkst. Lt
  Sveikatos apsaugos ministerija
 • Teismų gebėjimų stiprinimas ir bendradarbiavimas
  26 mln. 586 tūkst. Lt
  Nacionalinė teismų administracija
 • Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo
  26 mln. 586 tūkst. Lt
  Teisingumo ministerija

Operatorių parengtus pasiūlymus dėl konkrečių programų prioritetų, reikalavimų pareiškėjams ir projektams, projektų atrankos ir įgyvendinimo tvarkos vertins ir tvirtins atsakingos šalių donorių institucijos. Tikimasi, kad kvietimai teikti paraiškas prasidės 2012 m. pabaigoje.