Naujienos

Data:2012-04-19
Antraštė:Bus skelbiamas dar mažiausiai vienas Pietų Baltijos programos kvietimas
Tekstas:

Rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais bus skelbiamas dar vienas, ribotos apimties kvietimas teikti paraiškas Pietų Baltijos teritorinio bendradarbiavimo programai. Toks sprendimas buvo priimtas balandžio 18-19 d. Rionėje (Danijoje) įvykusio šios programos Jungtinio valdymo komiteto posėdyje, kuriame taip pat buvo svarstomos aštuntajam kvietimui patiektos projektų paraiškos bei diskutuojama dėl programos ateities naujojoje finansinėje perspektyvoje.

Posėdyje paaiškėjo, jog nemažai projektų sutaupė ženklias paramos lėšų sumas, todėl buvo nuspręsta skelbti dar vieną, ribotos apimties kvietimą. Be to, pasitvirtinus programos Jungtinio techninio sekretoriato prielaidoms dėl galimo sutaupymo aštuntajame kvietime, tikėtina, kad 2013 m. pradžioje toks nedidelis kvietimas gali būti pakartotas.

„Tikimės, jog šiomis, nors ir nedidelėmis, galimybėmis pateikti projektus pasinaudos ir programos teritorijoje esantys Lietuvos pareiškėjai, visų pirma – savivaldybės,“ - teigė Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantė tarptautinių ryšių ir programų klausimais, Pietų Baltijos programos informacinio centro Lietuvoje koordinatorė Audronė Aužbikavičiūtė.

Už šios programos įgyvendinimo koordinavimą Lietuvoje atsakingo Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja Deimantė Jankūnaitė akcentavo, kad jeigu Lietuvos pareiškėjai nepasinaudojus šiomis papildomomis progomis teikti paraiškas, tikėtina, jog naujas, didelės apimties panašios teritorinio bendradarbiavimo programos kvietimas bus skelbiamas tik jau būsimojoje finansinėje perspektyvoje – po 2014 m. ir tik tuo atveju, jei visos programoje dalyvaujančios šalys bei Europos Komisija sutars pratęsti Pietų Baltijos programą.

Posėdžio metu buvo patvirtinti tik trys aštuntajam kvietimui pateikti projektai. Dvejuose iš jų dalyvauja du partneriai iš Lietuvos (vienas jų – abejuose projektuose). Galutinis patvirtintų projektų sąrašas netrukus bus oficialiai paskelbtas programos svetainėje http://www.southbaltic.eu ir programos informacinio centro Lietuvoje tinklalapyje http://www.pietubaltija.lt.

Apibendrindama aštuntojo kvietimo rezultatus, A. Aužbikavičiūtė džiaugėsi padidėjusiu Lietuvos partnerių aktyvumu – iš viso šiam kvietimui pateiktuose projektuose parteriais buvo net 8 institucijos iš Lietuvos.

Pietų Baltijos programa apima Lietuvos (Klaipėdos apskritį ir kaip papildomas teritorijas – Tauragės ir Telšių apskritis) bei su Baltijos jūra besiribojančius Danijos, Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos regionus.