Naujienos

Data:2012-04-11
Antraštė:Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje skelbs Kvietimą teikti pasiūlymus dalyvauti konkurse atrinkti projektų priimančias institucijas (organizacijas) Europe Direct informacijos centrų veiklai organizuoti 2013 - 2017 m.
Tekstas:

2012 m. gegužės – liepos mėn. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje skelbs kvietimą teikti pasiūlymus, kad galėtų atrinkti organizacijas ar institucijas, kurios nuo 2013 -2017 m. užtikrins Europe Direct informacijos centrų veiklą Lietuvoje.

Europe Direct informacijos centrų veiklai užtikrinti konkurso būdu bus atrinktos projektus priimančios organizacijos (institucijos) paskelbus oficialų Kvietimą teikti pasiūlymus. Projektus administruoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Pasiūlymus priimti projektus gali teikti įvairios organizacijos (institucijos): nacionalinės, vietos ar regioninės organizacijos ar institucijos, taip pat nevyriausybinės organizacijos ir vietos bibliotekos.

Europe Direct informacijos centrų veiklai Europos Sąjungos skiriama dotacija. 2009-2012 m. dotacijos dydis buvo nuo 12 000 EUR iki 25 000 EUR per vienerius metus vienam Europe Direct informacijos centrui. 2013-2017 m. dotacijos dydis gali keistis ir bus patikslintas skalbiant oficialų Kvietimą teikti pasiūlymus.

Ankstesnį kvietimą teikti pasiūlymus galima rasti: http://ec.europa.eu/lietuva/news_hp/news_representation/29072008_konkursas_lt.htm

Šiuose dokumentuose pateiktą informaciją galima naudoti tik informacijos tikslais.

Atsižvelgiant į tai, kad dotacijos skiriamos iš Europos Sąjungos biudžeto valdymo institucijos patvirtinto biudžeto, iki oficialaus teisės akto patvirtinimo šiuo skelbimu Europos Komisija neprisiima jokių įsipareigojimų dėl numatomo Kvietimo teikti pasiūlymus.