Naujienos

Data:2012-02-22
Antraštė:Skelbiamos pirmąjį vertinimo etapą praėjusios paraiškos NVO fondo paramai gauti
Tekstas:

Vasario 22 d., Vilnius. CPVA užbaigė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemai pateiktų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą vertinimą.

Vadovaudamasi Gairių pareiškėjams 80 punktu, agentūra parengė preliminarią Paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą vertinimo rezultatų suvestinę. 2012 m. vasario 20 d. vykusiame posėdyje jai pritarė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos įgyvendinimo priežiūros komitetas.

Kaip numato Gairių 81.2.2 punktas, skelbiame Suvestinę.

Taip pat informuojame, kad per 5 darbo dienas nuo priežiūros komiteto sprendimo CPVA registruotu laišku išsiųs informacinius raštus pareiškėjams, kurių paprojekčiai neatitiko administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą reikalavimų. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka yra reglamentuota Gairių pareiškėjams VI dalyje „Skundų pateikimas ir nagrinėjimas“.

2012 m. vasario mėn. pabaigoje CPVA planuoja pradėti paraiškų tikslingumo finansuoti vertinimą. Preliminarūs šio vertinimo rezultatai bus paskelbti 2012 m. gegužės mėn.

Suvestinė: http://www.cpva.lt/documents/article/601/Vertinimo_rezultatu_suvestine.pdf

Daugiau informacijos: http://www.cpva.lt/sveicarijos-programa/apie/nvo.html