Naujienos

Data:2012-02-09
Antraštė:Vietos bendruomenių savivaldos programa
Tekstas:

2012 m. sausio 31 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro pasirašytu įsakymu patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programos įgyvendinimo aprašas, kuriuo vadovausis savivaldybės, įgyvendindamos šią programą savo teritorijoje. Taip pat patvirtintas lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programą, sąrašas.

Šia programa siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programos įgyvendinimui 2012 m. iš valstybės biudžeto yra skirta 8 mln. litų, kurie savivaldybėms paskirstyti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį žmonių skaičių savivaldybėse.

Remiantis aprašu, programos įgyvendinime dalyvausiančių savivaldybių tarybos turės iki 2012 m. balandžio 1 d. patvirtinti lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkas. Jose bus nurodytos vietovės, kurių bendruomenėse sudarytų vietos bendruomenių tarybų sprendimams įgyvendinti bus skiriamos lėšos, šių lėšų skirstymo kriterijai. Taip pat turės būti aprašytos savivaldybės administracijos ir seniūnijų funkcijos, įgyvendinant šią programą bei vietos bendruomenių tarybų sudarymo ir veiklos principai. Su šias tvarkas patvirtinusiomis savivaldybėmis ministerija pasirašys sutartis ir perves programos įgyvendinimui numatytas lėšas.

Veiklos, tenkinančios vietos bendruomenių viešuosius poreikius, kurias būtų galima finansuoti pagal šią programą, galės būti skirtos labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir grupėms, vaikų ir jaunimo užimtumui, kultūriniams ir švietėjiškiems renginiams, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui, sportui ir sveikatinimui, bendruomeninės veiklos organizavimui ir kitoms, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančios iniciatyvoms.

Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priims Vietos bendruomenių tarybos, sudarytos iš seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ar kitų gyvenamųjų vietovių gyventojų, jų atstovų, šiose teritorijose veikiančių bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Tokiu būdu bendruomenė pati galės spręsti, ką aktualu tvarkyti, įsigyti, t.y. kaip paskirstyti lėšas, tenkinant bendruomenės viešuosius poreikius. Pavyzdžiui, už gautas lėšas, jei bendruomenė matys poreikį, bus galima tvarkyti vaikų žaidimo aikšteles ar parkus, padėti nepasiturinčiam bendruomenės nariui, pagerinti gyvenimo sąlygas neįgaliam žmogui, organizuoti vaikų ar senelių užimtumą ir pan.

Apraše numatytas ir skėtinių vietos bendruomenių asociacijų dalyvavimas svarstant savivaldybių rengiamų tvarkų projektus, o taip pat vykdant šios programos įgyvendinimo savivaldybėse stebėseną.

Dokumentai: http://www.socmin.lt/index.php?-327507932