Naujienos

Data:2011-12-07
Antraštė:Pasirodė programos „Europa piliečiams“ vadovo atnaujinimai 2012-iems metams
Tekstas:

vietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūra EACEA savo tinklalapyje paskelbė "Europa piliečiams" programos vadovo pakeitimus, kurie įsigalioja 2012 metais teikiamiems projektams.

Pagrindiniai pataisymų dokumente (corrigendum) įvardinami pokyčiai būtų tokie:

Atsižvelgiant į 2008 m. ir 2009 m. projektų statistinę analizę, supaprastinta vienodo dydžio finansavimo sistema 1 veiksmo 1.2 priemonei "Susigiminiavusių miestų tinklai", 2 veiksmo 3 priemonei "Parama pilietinės visuomenės organizacijų įgyvendinamiems projektams" bei 4 veiksmui "Gyva Europos atmintis". Nebetaikomi dienpinigiai skirtingoms šalims, kurie anksčiau buvo naudojami dotacijai apskaičiuoti. Pagal naująją vienodo dydžio finansavimo sistemą taikomi tik visų (vietinių ir tarptautinių) dalyvių skaičiaus (nustatomo intervalais) ir dienų skaičiaus kriterijai. Tie patys parametrai galioja visoms programoje dalyvaujančioms šalims.
Dotacija apskaičiuojama kaip vienodo dydžio finansavimas. Visa prašomos dotacijos suma apskaičiuojama sudedant šias sumas:
A. visas kiekvienam renginiui prašomas sumas;
B. informacijos sklaidos priemonėms prašomas sumas (jei tokių yra);
C. koordinavimo išlaidoms prašomas sumas (jei tokių yra).
Vienodo dydžio finansavimo dotacijas galite rasti čia.

1 veiksmo 1.2 priemonei "Susigiminiavusių miestų tinklai" paraiškas, be anksčiau tinkamų organizacijų, gali teikti ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijoms.

4 veiksmo "Gyva Europos atmintis" projektai gali tęstis iki 18 mėnesių (buvo iki 12 mėnesių), o maksimalus paramos dydis gali būti 100 000 eurų (buvo 55 000 eurų). Europos Komisijos parama produkcijos ir realizacijos projektams gali siekti iki 70% viso projekto biudžeto (buvo 60%).