Naujienos

Data:2010-10-19
Antraštė:Projektų rizikos valdymas: ES parama turi pasiekti sąžiningus projektų vykdytojus
Santrauka:

Siekdama užtikrinti teisėtą, efektyvų ir skaidrų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą ir taip prisidėti prie valstybei ekonomiškai naudingų projektų įgyvendinimo, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pradeda diegti naują pareiškėjų ir projektų vykdytojų rizikos valdymo sistemą.

Tekstas:

Projektų rizikos valdymas atliekamas vertinant įvairių aplinkybių poveikį projekto rezultatams, nustatant reikiamas rizikos valdymo priemones, laiku identifikuojant galimus pažeidimus ar projekto įgyvendinimo problemas. Projekto riziką suprantame kaip tikimybę, kad dėl netinkamai ar ne laiku vykdomų projektų ar kitų priežasčių bei aplinkybių, LVPA administruojami projektai bus įgyvendinti netinkamai, nebus pasiekti projekto tikslai ir numatyti rodikliai.

Pareiškėjo ir projekto rizikos vertinimas dabar pradedamas nuo pat paraiškos registravimo LVPA etapo ir vykdomas ne tik projekto vertinimo metu, bet ir kiekviename jo įgyvendinimo etape, tikrinant atitinkamus dokumentus (pirkimo dokumentus ir sutartis, mokėjimo prašymus, projekto įgyvendinimo ataskaitas ir pan.) ar atliekant projekto patikrą vietoje.

Pagal bendrą rizikos rodiklių balų sumą, projektai suskirstomi į 3 lygius: mažos, vidutinės ir didelės rizikos. Vadovaujantis nustatytu rizikos lygiu, taikomos atitinkamos kontrolės priemonės. Mažos rizikos projektams taikomos supaprastintos administravimo procedūros, vidutinės rizikos projektams – standartinės, o didelės rizikos projektams taikomos sustiprintos administravimo procedūros – papildomos patikros ar apsilankymai projekto įgyvendinimo vietoje, pilna dokumentų patikra, numatomi susitikimai su šių projektų vykdytojais dėl projektų geresnio administravimo, teikiami pasiūlymai įvairiais projekto įgyvendinimo klausimais. Naujoji rizikos vertinimo sistema leis efektyviau naudoti LVPA turimus finansinius, žmogiškuosius bei infrastruktūrinius išteklius ir prisidės prie projektų administravimo procedūrų supaprastinimo.

„Mes nesiekiame patikrinti kuo daugiau projektų vykdytojų ar varginti juos ilgais patikrinimais. Mes ieškome efektyvesnių būdų. Patikrinimai – tai visų pirma, galimų pažeidimų prevencija. Mūsų tikslas – užtikrinti kuo efektyvesnį ir skaidresnį ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimą, mažinti šešėlinės ekonomikos mastą šalyje, garantuoti lygios konkurencijos teises ir taip tiesti kelią sąžiningų projektų pareiškėjų ir projektų vykdytojų veiklai“, - teigia l. e. p. Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus vedėjas Raimondas Jankūnas, atkreipdamas dėmesį, kad rizikos analize pagrįsta projektų administravimo sistema leis įtvirtinti atsakomybės neišvengiamumo ir teisės aktų reikalavimų laikymosi principą.

2009 metais buvo nustatyta 11 ES lėšų naudojimo pažeidimų, iš kurių – 6 atvejais inicijuotas lėšų susigrąžinimas, o per 9 šių metų mėnesius, nustatyti net 36 ES lėšų naudojimo pažeidimai, iš kurių – 10 atvejų, nesant kitų būdų pažeidimams ištaisyti, inicijuotas lėšų susigrąžinimas iš projektų vykdytojų. Todėl ypatingas dėmesys yra skiriamas pažeidimų analizei, tiriant dėl kokių priežasčių ir kokiomis aplinkybėmis jie atsiranda. Prie dažniausiai LVPA nustatomų pažeidimų, taip pat priskirtini pažeidimai, susiję su viešaisiais pirkimais bei įvairių finansinių schemų, siekiant pasipelnyti, naudojimu.

Šaltinis: http://www.lvpa.lt