Naujienos

Data:2011-12-04
Antraštė:„Kūrybiška Europa“ — Komisijos planas, kuriuo siekiama suteikti postūmį kultūros ir kūrybos sektoriams
Tekstas:

Pagal 2011 m. lapkričio 23 d. Briuselyje Europos Komisijos paskelbtą naująją programą „Kūrybiška Europa“ tūkstančiai kino, televizijos, kultūros, muzikos, scenos meno, paveldo ir susijusių sričių darbuotojų sulauks didesnės ES paramos.

Ši programa, kurios preliminarus 2014–2020 m. biudžetas – 1,8 mlrd. EUR, bus didelis postūmis kultūros ir kūrybos sektoriams, kurie yra svarbus Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo šaltinis.

Pagal naująją programą kino ir garso bei vaizdo sektoriams, kuriuose šiuo metu įgyvendinama programa MEDIA, bus skirta 900 mln. EUR, o kultūros sektoriui – 500 mln. EUR. Komisija taip pat siūlo skirti 200 mln. EUR naujai finansinei paskolų garantijų sistemai, pagal kurią smulkūs ūkinės veiklos vykdytojai galės gauti iki 1 mlrd. EUR paskolų, taip pat apie 60 mln. EUR politiniam bendradarbiavimui remti ir naujoviškiems auditorijos formavimo metodams bei naujiems verslo modeliams skatinti.

„Ši investicija padės tūkstančiams kultūros ir garso bei vaizdo sektorių specialistų išnaudoti visus bendrosios rinkos teikiamus privalumus ir pritraukti naujos auditorijos tiek Europoje, tiek kitose šalyse. Be šios paramos patekti į naujas rinkas būtų sunku arba neįmanoma. Programa „Kūrybiška Europa“ skatinama kultūrų ir kalbų įvairovė, taip pat prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ tikslų, susijusių su darbo vietų kūrimu ir tvariu augimu“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Pagal siūlomą Komisijos programą „Kūrybiška Europa“:
- bus finansuojamas 300 000 menininkų ir kultūros srities specialistų judumas ir jų darbų sklaida, kad būtų pasiektos užsienio auditorijos;
- bus išplatinta daugiau kaip 1 000 europietiškų filmų, kad juos galėtų pamatyti visos Europos ir pasaulio žiūrovai;
- bus paremta bent 2 500 Europos kino teatrų, kad bent 50 proc. juose rodomų filmų būtų europietiški;
- bus paremtas daugiau kaip 5 500 knygų ir kitų literatūros veikalų vertimas, kad skaitytojai galėtų jas skaityti gimtąja kalba;
- tūkstančiai kultūros organizacijų ir specialistų galės pasinaudoti mokymosi galimybėmis, kad įgytų naujų įgūdžių ir sustiprintų gebėjimus dirbti tarptautiniu lygmeniu;
- bent 100 mln. žmonių galės pasinaudoti pagal programą finansuojamais projektais.

Pagrindiniai faktai

Programa „Kūrybiška Europa“ grindžiama programų „Kultūra“ ir MEDIA, pagal kurias daugiau kaip 20 metų buvo remiami kultūros ir garso bei vaizdo sektoriai, įgyvendinimo gerąja patirtimi.

Siūlomas 1,8 mlrd. EUR programos „Kūrybiška Europa“ biudžetas yra 37 proc. didesnis nei dabartinės išlaidos. 2007–2013 m. programai MEDIA buvo skirta 755 mln. EUR. Dar 15 mln. EUR buvo skirta programai „MEDIA Mundus“, pagal kurią remiamas tarptautinis bendradarbiavimas garso ir vaizdo sektoriuje. Programai „Kultūra“ pagal dabartinę finansinę programą buvo skirta 400 mln. EUR.

Europos kultūros ir kūrybos sektoriuose sukuriama maždaug 4,5 proc. Europos BVP; juose dirba apie 3,8 proc. ES darbo jėgos (8,5 mln. darbuotojų).

ES parama padės šiems sektoriams išnaudoti galimybes ir spręsti problemas, susijusias su globalizacija ir perėjimu prie skaitmeninių technologijų. Ji taip pat padės jiems įveikti rinkos susiskaldymo problemas ir prieigos prie finansavimo sunkumus, ir prisidės prie geresnės politikos formavimo, nes taps lengviau dalytis praktinėmis žiniomis ir patirtimi.

Tolesni veiksmai

Šiuo metu programos „Kūrybiška Europa“ pasiūlymą svarsto Taryba (27 valstybės narės) ir Europos Parlamentas, priimsiantys galutinį sprendimą dėl 2014–2020 m. biudžeto.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/culture/news/creative-europe
http://ec.europa.eu/culture/
http://ec.europa.eu/culture/media