Naujienos

Data:2011-11-26
Antraštė:Programa „Erasmus visiems“. ES finansavimo laukia 5 milijonai asmenų
Tekstas:

Pagal lapkričio 23 d. Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus visiems“ stipendiją studijuoti arba mokytis užsienyje gaus iki 5 mln. asmenų, iš jų – beveik 3 mln. aukštųjų mokyklų studentų ir profesinių mokyklų moksleivių. Magistrantai taip pat galės pasinaudoti drauge su Europos investicijų banko grupe parengta nauja paskolų garantijų sistema. Septynerių metų trukmės programa „Erasmus visiems“, kurios bendras biudžetas 19 mlrd. EUR, bus pradėta įgyvendinti 2014 m.

„Investicijos į švietimą ir mokymą – geriausios investicijos į Europos ateitį. Studijos užsienyje padeda gerinti įgūdžius, tobulėti, prisitaikyti ir gauti darbą. Norime, kad šiomis ES teikiamomis galimybėmis pasinaudotų kuo daugiau žmonių. Būtina daugiau investuoti į geresnę visų lygmenų švietimo ir mokymo kokybę, kad pasaulyje galėtume konkuruoti su geriausiais ir taip sukurti daugiau darbo vietų ir paspartinti augimą“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Pagal Komisijos siūlomą programą „Erasmus visiems“:

2,2 mln. aukštųjų mokyklų studentų (palyginti su 1,5 mln. pagal dabartines programas) gaus stipendiją dalį studijų laiko mokytis užsienyje; iš jų 135 000 bus ES studentai, gaunantys paramą, kad galėtų studijuoti ne ES valstybėse narėse, ir ne ES studentai, atvykstantys studijuoti į ES;

735 000 profesinių mokyklų moksleivių (palyginti su 350 000 pagal dabartinę programą) galės dalį studijų laiko mokytis užsienyje;

1 mln. mokytojų, dėstytojų ir su jaunimu dirbančių asmenų (palyginti su 600 000 pagal dabartines programas) gaus paramą, kad galėtų mokyti arba dėstyti užsienyje;

700 000 jaunuolių (palyginti su 600 000 pagal dabartinę programą) galės stažuotis užsienio bendrovėse;

330 000 magistrantų, studijuojančių dieniniuose skyriuose, galės pasinaudoti visiškai nauja paskolų garantijų sistema, kuria siekiama padėti finansuoti studijas užsienyje;

540 000 jaunuolių (palyginti su 374 000 pagal dabartinę programą) galės dalyvauti savanoriškoje veikloje užsienyje arba jaunimo mainų programose;

34 000 studentų (palyginti su 17 600 pagal dabartinę programą) gaus stipendiją, kad galėtų siekti jungtinio laipsnio – jie galės studijuoti bent dviejose užsienio aukštojo mokslo institucijose;

115 000 institucijų ir (arba) organizacijų, susijusių su švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo veikla, gaus finansavimą, kad galėtų užmegzti daugiau kaip 20 000 strateginių partnerysčių, kad įgyvendintų bendras iniciatyvas ir skatintų dalijimąsi patirtimi ir praktinėmis žiniomis;

4 000 švietimo institucijų ir įmonių galės sukurti 400 žinių sąjungų ir įgūdžių sąjungų ir taip skatinti užimtumą, naujoves ir verslumą.

Pagrindiniai faktai
Programa „Erasmus visiems“ sujungs visas septynias dabartines ES ir tarptautines švietimo, mokymo, jaunimo bei sporto programas[1] . Taip bus padidintas veiksmingumas, supaprastintas paraiškų teikimo procesas, sumažės veiklos dubliavimas ir fragmentacija. Komisija siūlo maždaug 70 proc. padidinti biudžetą, palyginti su dabartiniu septynerių metų biudžetu, taigi naujajai 2014–2020 m. programai būtų skirta 19 mlrd. EUR. Į šią sumą, nustatytą atsižvelgiant į būsimą infliaciją, įeina ir tarptautiniam bendradarbiavimui numatytos išlaidos.

Naująja programa, kurioje daug dėmesio bus skiriama papildomai ES naudai ir sisteminiam poveikiui, bus remiama trilypė veikla: mokymosi ES ir kitose šalyse galimybių užtikrinimas, švietimo institucijų, jaunimo organizacijų, įmonių, vietos bei regioninio lygmens valdžios institucijų ir NVO bendradarbiavimas ir politinių reformų valstybėse narėse, siekiant modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas ir skatinti naujoves, verslumą ir užimtumą, rėmimas.

Du trečdaliai lėšų bus skirta judumo stipendijoms, siekiant gerinti žinias ir įgūdžius.

Dėl paprastesnės naujosios programos struktūros ir gerokai didesnio finansavimo ES galės suteikti studentams, stažuotojams, jaunuoliams, mokytojams ir dėstytojams, su jaunimu dirbantiems ir kitiems asmenims gerokai daugiau galimybių ugdyti įgūdžius, tobulėti ir gauti darbą. Programa „Erasmus visiems“ bus taip pat skatinami Europos integracijos moksliniai tyrimai bei mokymas apie Europos integraciją ir remiamas mėgėjų sportas.

Nuo 2007 m. kasmet ES stipendiją studijuoti, mokytis ir savanoriauti užsienyje gaudavo vidutiniškai 400 000 asmenų. Pagal naują Komisijos pasiūlymą šis skaičius kone padvigubės ir bus beveik 800 000. 2010 m. 27 valstybėse narėse gauta 560 000 stipendijų (žr. 1 priedą).

Tolesni veiksmai
Šį pasiūlymą šiuo metu svarsto Taryba (27 valstybės narės) ir Europos Parlamentas, priimsiantys galutinį sprendimą dėl 2014–2020 m. biudžeto.

Daugiau informacijos
Taip pat žr. MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all
Komisijos narės A. Vassiliou svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Europos Komisijos svetainė
Švietimas ir mokymas

Šaltinis: http://www.smpf.lt/lt/naujienos/programu_naujienos/programa_erasmus_visiems_es_finansavimo_laukia_5_milijonai