Naujienos

Data:2011-11-26
Antraštė:Tikslinamos Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo gairės
Tekstas:

Dėmesio! Tikslinamos Gairėse pareiškėjams nurodytos sumos, išreikštos Šveicarijos frankais:

23.1. Gairių punktas: Iš NVO subsidijų schemos prašoma paprojekčio paramos lėšų suma turi būti ne mažesnė kaip 26.300,00 Lt ir ne didesnė kaip 263.000,00 Lt.
25.1. Gairių punktas: Paprojekčio, kurio paramos lėšų suma yra mažesnė kaip 210.400,00 Lt maksimali įgyvendinimo trukmė gali būti 12 mėnesių.
25.2. Gairių punktas: Paprojekčio, kurio paramos lėšų suma yra didesnė kaip 210.400,00 Lt, maksimali įgyvendinimo trukmė gali būti 18 mėnesių.

Paraiškų priėmimas

Paraiškų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo paramai gauti priėmimas prasidės 2011 m. gruodžio 2 d. Visos agentūrai pristatytos paraiškos bus registruojamos, joms suteikiamas unikalus numeris. Registruotu paštu atsiųstų paraiškų pateikimo data bus nustatoma pagal pašto atspaudo datą.

Priėmimo pabaigos datą VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra šiame savo interneto svetainės puslapyje skelbs nustačiusi, jog bendra paraiškose prašoma tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 70 procentų fondo biudžeto (t.y. 4,116 mln. Šveicarijos frankų).