Naujienos

Data:2011-11-17
Antraštė:Tęsiasi antroji atranka dėl galimybės gauti ES paramą Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrai modernizuoti
Tekstas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad iki lapkričio 21 d. laukiama informacija iš įstaigų ir organizacijų, norinčių pasinaudoti galimybe ES struktūrinių fondų lėšomis modernizuoti veikiančias socialinės globos įstaigas, sudarant joms sąlygas pasirengti licencijavimui, kurti nedidelius, modernius senelių globos namus, grupinio gyvenimo namus asmenims su negalia, modernizuoti vaikų globos namus taip, kad vaikai jose galėtų gyventi šeimynomis ir pan.

Europos regioninės plėtros fondo lėšos projektams įgyvendinti skiriamos pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Projektai, siekiantys gauti finansavimą, turi būti įtraukti į Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimo programos, administruojamos SADM, priedą.

Šiemet jau buvo suteikta galimybė pateikti paraišką 51 pareiškėjui. Šiuo metu pradedamos pasirašinėti pirmosios sutartys.

Šios programos tikslas – gerinti gyvenimo sąlygas ir užtikrinti aukštą teikiamų socialinių paslaugų kokybę senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, likusiems be tėvų globos vaikams stacionariose socialinės globos įstaigose, t.y. socialinės globos namuose ir grupinio gyvenimo namuose.

Skatinama pradėti žmonių su negalia socialinės globos įstaigų infrastruktūros pertvarką, steigiant jiems grupinio gyvenimo namus, kurių mūsų šalyje ypač stinga; senyvo amžiaus asmenims užtikrinti orią senatvę nedideliuose jaukiuose globos namuose; likusiems be tėvų globos vaikams įrengti nedideles, artimas tikrų namų aplinkai įstaigas, veikiančias šeimynų principu, atsisakant didelių vaikų globos institucijų.

Paskelbtoje antrojoje projektų atrankoje gali dalyvauti savivaldybių įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kurios numato modernizuoti veikiančią ar kurti naują stacionarią socialinės globos įstaigą. Jie turi iki šių metų lapkričio 21 d. atsiųsti užpildytą Stacionarios socialinės globos įstaigos vertinimo anketą. Anketos forma ir kita informacija apie atranką yra paskelbta ministerijos tinklalapyje.

Ryšių su visuomene skyrius, tel. 266 8122

Šaltinis: http://www.socmin.lt/index.php?1338315246