Naujienos

Data:2011-09-16
Antraštė:Belgijos ESF agentūra informuoja apie planuojamą skelbti kvietimą teikti paraiškas tarptautiniams projektams ir kviečia tapti Belgijos pareiškėjų tarptautiniais partneriais
Tekstas:

2011 m. rugsėjo mėn. Belgijos ESF agentūra paskelbs kvietimą teikti paraiškas. Belgijos pareiškėjams kiekvienam projektui reikės 1-2 tarptautinių partnerių.

Pareiškėjai Belgijoje su tarptautiniais partneriais gali bendradarbiauti 3 būdais:

  • Importuoti projektą;
  • Eksportuoti projektą;
  • Sukurti naujus metodus, priemones, sistemas.

Bendradarbiavimo temos (http://www.esf.lt/uploads/documents/file/ESF_transn_themas.doc).

Tarptautinis projektas susideda iš 3-jų etapų:

I etapas - poreikių ar problemų tyrimas bei nustatymas, veiksmų plano sudarymas (max 6 mėn.)

II etapas – įgyvendinimas;

III etapas – sklaida (max 6 mėn.)

Tarptautiniai partneriai gali dalyvauti viename ar daugiau projekto etapų.

Maksimalus Belgijos tarptautinių projektų finansavimo laikotarpis – 24 mėnesiai (su pratęsimo galimybe 6 mėn).

Išsamesnė informacija teikiama: antonio.georgopalis@esf.vlaanderen.be