Naujienos

Data:2011-09-14
Antraštė:Mokymai nevyriausybinių organizacijų atstovams, norintiems teikti paraiškas projektams finansuoti pagal Lietuvos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą
Tekstas:

2011 m. spalio 3 d. 13 val. Telšių rajono savivaldybės administracijos salėje VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) organizuoja mokymus nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) atstovams, kurie norėtų teikti paraiškas projektams finansuoti pagal Lietuvos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą (toliau – NVO fondą).
NVO fondo pagrindinis tikslas – skatinti pilietinę visuomenę prisidėti prie ekonominės ir socialinės sanglaudos bei NVO sektoriaus Lietuvoje vystymosi.
Iš fondo lėšų bus teikiama parama projektams, skirtiems NVO instituciniams gebėjimams plėtoti bei bendradarbiavimui tarp NVO ir vietos savivaldos institucijų stiprinti. NVO fondo biudžetas 2011-2013 m. – apie 17,5 mln. litų. CPVA yra atsakinga už projektų atrankos konkurso organizavimą bei jų įgyvendinimo priežiūrą.
Artimiausiu metu CPVA internetiniame puslapyje http://www.cpva.lt numatoma paskelbti Gaires pareiškėjams. Po jų paskelbimo CPVA organizuojamuose mokymuose NVO atstovams suteiks informaciją apie projektų atrankos konkurso organizavimą, paraiškų rengimą, prioritetines sritis, finansuojamas veiklas ir t. t.