Naujienos

Data:2010-10-19
Antraštė:Žinių radijas apie Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai veiklą
Santrauka:

Kokią žemės ūkio šaką pasirinkti? Kaip atgaivinti ir modernizuoti savo ūkį?

Tekstas:

Laidoje pristatoma aktuali informacija, susijusi su parama kaimui, ūkininkams ir kaimo žmonėms.
Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: „Europa investuoja į kaimo vietoves“.
Programos laikas: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 8.45 val., kart. 16.10 val.

Radijo dažniai: http://www.ziniur.lt/da%C5%BEniai
Informacija: http://www.ziniur.lt