Naujienos

DataAntraštė
2013-10-18Aktualu NVO, dirbančioms vystomojo bendradarbiavimo srityje
2013-09-14Europos socialinio fondo aktualijos video naujienų cikle
2013-07-20Kviečiama teikti pasiūlymus dėl Lietuvos 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos veiksmų programos [Lietuvoje]
2013-03-24Verslas gali kreiptis dėl tarptautinių paraiškų rengimo
2013-03-03Dėl Lietuvos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų priemonių
2013-02-28Europos Ekonominės Erdvės (EEE) finansinis mechanizmas
2013-02-23Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo taryba kviečia žiniasklaidos atstovus į diskusiją dėl fondo skelbiamo konkurso
2013-02-23Kvietimas registruotis į informacinius mokymus NVO Programos pareiškėjams
2013-02-09Ūkio ministerija kviečia teikti pasiūlymus dėl jaunimo darbo didinimo
2013-02-09Projektas TAPK pratęstas iki 2013 m. spalio 31 d.
2013-02-02Artėjant „Invest LT-2“
2012-12-30Patvirtinti NVO projektai, kuriems bus skirta Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos parama
2012-12-01EEE finansinio mechanizmo komitetas patvirtino kultūros ministerijos administruojamas programas
2012-11-03SADM: bus kompensuojama apie 23 proc. jauno žmogaus darbo užmokesčio
2012-08-14Naujos galimybės aukštųjų technologijų įmonėms
2012-07-06Skelbiami antrojo Lietuvos-Šveicarijos NVO fondo paraiškų vertinimo etapo rezultatai
2012-06-20Pradedantiesiems verslininkams – nemokamos konsultacijos
2012-05-09Kvietimas dalyvauti Šiuolaikinio meno kūrinių fiksavimo ir informacijos sklaidos programos aptarime
2012-05-09Kvietimas nevyriausybinėms kultūros ir meno organizacijoms dalyvauti naujos finansavimo schemos aptarime
2012-04-26EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo sistema Lietuvoje
2012-04-19Bus skelbiamas dar mažiausiai vienas Pietų Baltijos programos kvietimas
2012-04-14Nauja vaizdinė priemonė paraiškų ruošimui
2012-04-11Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje skelbs Kvietimą teikti pasiūlymus dalyvauti konkurse atrinkti projektų priimančias institucijas (organizacijas) Europe Direct informacijos centrų veiklai organizuoti 2013 - 2017 m.
2012-04-11Norintys gauti paramą inovaciniais čekiais jau gali ieškoti partnerių mokslininkų bendriems projektams
2012-03-27Europos Komisijos Vystomojo bendradarbiavimo programos (EuropeAid) numatomi konkursai
2012-03-22Daliniai studijų, stažuočių, kursų išlaidų apmokėjimo konkursai
2012-02-22Skelbiamos pirmąjį vertinimo etapą praėjusios paraiškos NVO fondo paramai gauti
2012-02-09Vietos bendruomenių savivaldos programa
2012-02-01Bus kompensuojama net 95 proc. sumokėtų palūkanų už mikrokreditą iš Verslumo skatinimo fondo
2011-12-07Pasirodė programos „Europa piliečiams“ vadovo atnaujinimai 2012-iems metams
2011-12-042,5 mlrd. EUR verslo konkurencingumui ir MVĮ skatinti 2014–2020 m.
2011-12-04„Kūrybiška Europa“ — Komisijos planas, kuriuo siekiama suteikti postūmį kultūros ir kūrybos sektoriams
2011-11-26Tikslinamos Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo gairės
2011-11-26Programa „Erasmus visiems“. ES finansavimo laukia 5 milijonai asmenų
2011-11-17Tęsiasi antroji atranka dėl galimybės gauti ES paramą Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrai modernizuoti
2011-10-26Socialinė iniciatyva „Burės“ kviečia teikti paraiškas projektų finansavimui
2011-10-18GaukFinansavima.lt tarp inovatyvaus verslo turnyro nugalėtojų
2011-09-27Nuo šiol ES lėšomis finansuojamas ir paslaugų sertifikavimas
2011-09-16Belgijos ESF agentūra informuoja apie planuojamą skelbti kvietimą teikti paraiškas tarptautiniams projektams ir kviečia tapti Belgijos pareiškėjų tarptautiniais partneriais
2011-09-14Mokymai nevyriausybinių organizacijų atstovams, norintiems teikti paraiškas projektams finansuoti pagal Lietuvos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą
2011-09-05Kviečiame siūlyti ES paramos vertinimo temą
2011-08-30Daugiau apie Europos sąjungos paramą 2014–2020
2011-08-26Nuo kitų metų įsigalios nauja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo tvarka
2011-08-24Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų politikos gairių [atnaujinta]
2011-08-05Laukiami pasiūlymai dėl priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ tvarkos aprašo
2011-08-03Naujos investavimo priemonės į labai mažas, mažas ir vidutines Lietuvos įmones
2011-07-20EK skiria 7 mlrd. eurų moksliniams tyrimams ir inovacijoms pagal 7-ąją bendrąją programą
2011-07-18Kuriama ES paramos priemonė Lietuvos investuotojams
2011-07-15Nauja akseleravimo programa „StartupHighway“
2011-07-14Nuo 2014 m. planuojama įgyvendinti naują ES programą „Švietimas Europoje“
2011-07-12Nuo 2012 m. Kultūros rėmimo fondą turi pakeisti Lietuvos menų taryba
2011-07-11Patvirtintos Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO subsidijų schemos finansavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje taisyklės
2011-06-30Kvietimas teikti pasiūlymus dėl EIF gairių pareiškėjams projekto pagal 2011 m. programą
2011-06-29Lenkijos kvietimas projektiniams pasiūlymams teikti
2011-06-20Lietuvos – Lenkijos programos kvietimas atidėtas iki rudens
2011-06-09Paskelbtas konkursas dėl programos „Nevyriausybinių organizacijų fondas“ operatoriaus paslaugų teikimo
2011-05-19Pareiškėjai, pateikę projektus pagal Atsinaujinančių energijos išteklių priemonę, pretenduos gauti paramą ir pakoregavus paramos teikimo taisykles
2011-05-03Pasirašytos sutartys dėl Šveicarijos investicijų Lietuvos teismų sistemai ir nevyriausybinių organizacijų veiklai
2011-04-26Korporacija „Intel Capital“ ieško perspektyvių į start-up’ų Lietuvoje
2011-04-14NVO bus įtraukiamos įgyvendinant iš biudžeto finansuojamus visuomenei naudingus projektus
2011-04-06Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Lietuvoje
2011-04-04Lietuvos ir Šveicarijos NVO skatinamos bendradarbiauti
2011-03-25Paramos populiarumas skatina į paraiškų atranką įvesti prioritetų svertus
2011-03-25Gautos 353 kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir regioninę atskirtį, paraiškos
2011-03-21Kvietimas registruotis į mažųjų aplinkosauginių projektų paramos konkursą
2011-03-21Paskelbtas naujas programos „Europa piliečiams“ vadovas
2011-03-15Artėjantys programos „Europa piliečiams“ paraiškų teikimo terminai
2011-03-14Atnaujintas paraiškų surinkimo grafikas
2011-03-08Programos MEDIA mokymų gidas
2011-03-08Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms
2011-03-04Startuoja priemonė „Inovaciniai čekiai“
2011-03-02Europos komisija skirs 267 mln. EUR naujiems aplinkos projektams
2011-03-02Nustatyta Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo tvarka
2011-02-26EIF ir bankas „Nordea“ skatins smulkų ir vidutinį verslą, skirdami 170 mln. litų
2011-02-25Dar daugiau konkursų GaukFinansavima.lt!
2011-02-21Kviečiame teikti paraiškas 2011–2012 m. Pažintinių vizitų programos konkursui (1 kvietimas)
2011-02-18Mokslo ir verslo atstovai kviečiami kreiptis dėl paramos kelionėms į tarptautinių programų 7BP, EUREKA, EUROSTARS ir Europos technologijų platformų renginius
2011-02-11Bendruomenių vaidmens stiprinimui — beveik 7 mln. litų
2011-02-10Konferencijos „Tarptautinės finansavimo galimybės kultūrai“ pranešimai internete
2011-02-04Projekto „Konkurencingumo centras“ galimybės gauti finansavimą konsultacijoms
2011-02-01Puslapyje GaukFinansavima.lt jau apsilankė 6000 unikalių vartotojų!
2011-01-27Dėmesio! Pratęstas Programos „Europa piliečiams“ 2 veiksmo 3 priemonės paraiškų teikimo terminas
2011-01-27Paskelbtas paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2011 metais grafikas
2011-01-25Dėl priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ rezervinių projektų sąrašo
2011-01-25GF ieško laisvai samdomo kūrybingo specialisto paraiškoms rengti
2011-01-19Lietuvos kaimo tinklas rinks projektinius pasiūlymus
2011-01-17Informacinio seminaro „2011 m. Leonardo da Vinci programos kokybiško projekto rengimas“ apžvalga
2011-01-12Finansavimo galimybės inovatyviems verslo sprendimams 2011 metais
2011-01-12Artėja EK programos „Narkotikų prevencija ir informacija“ kvietimas
2011-01-11Ūkio ministerija išskirstė 80% visos verslui skirtos ES paramos
2011-01-08GF ieško laisvai samdomo kūrybingo specialisto paraiškoms rengti
2011-01-06Ūkio ministerija Europos paramos lėšas, kurių bankai neišdalino smulkiam verslui, ketina nukreipti į probleminius Lietuvos rajonus
2011-01-03Patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos paraiškų surinkimo 2011 metais grafikas
2010-12-30Bus finansuojami kūrybinės dokumentikos filmai apie Lietuvos istoriją ir kultūrą
2010-12-29Solidžiausi projektai — energetikos, sveikatingumo ir chemijos pramonės srityse
2010-12-17Ignalinos AE regiono plėtros taryba skelbia konkursus Regiono smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, jaunimo organizacijų ir vietinių iniciatyvų rėmimui (atnaujinta)
2010-12-16SVARBU: priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ kvietimo teikti paraiškas sustabdymas
2010-12-15Europos Parlamentas patvirtino kitų metų ES biudžetą
2010-12-13Pasirodė naujas „Europos programų gidas kultūrai“
2010-12-11Skelbiama Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programos seminaro medžiaga
2010-12-08Paskelbtas Interreg IVC ketvirtas kvietimas teikti paraiškas
2010-12-06Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra rems mokslo ir verslo atstovų dalyvavimą tarptautiniuose Europos technologijų platformų ir paraiškų rengimo renginiuose
2010-12-06Programos „Europa piliečiams“ vadovo klaidų ištaisymas
2010-12-02Europos Komisija skubina priimti naujo ES biudžeto 2011 m. planą
2010-12-01Naujas naujienlaikraščio „MES ES“ numeris
2010-12-01NVO ir verslo bendrų iniciatyvų eksperimentas
2010-11-23Planuojamas kvietimas teikti paraiškas priemonei „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“
2010-11-20Europos Komisija parengė ES lėšų panaudojimo statistiką
2010-11-18Neužbaigti priemonės „E-verslas LT“ pirmojo kvietimo projektai gali prarasti finansavimą
2010-11-17Paskelbtos naujausios ES lėšų įsisavinimo ataskaitos
2010-11-16ŠMM informaciniai seminarai
2010-11-15Informaciniai renginiai „Investicinė programa „Miesteliai — pokyčiai iš esmės“
2010-11-12Mokymosi visą gyvenimą programos 2011 m. kvietimas teikti paraiškas
2010-11-12Kultūros rėmimo fondo naujienos (atnaujinta)
2010-11-11Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos programos regioniniai seminarai Lietuvoje
2010-11-11Aktualiausi kultūros sektoriaus kvietimai teikti paraiškas
2010-11-09Pasikeitė priemonės „E-verslas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
2010-11-08Paskubėkite teikti paraiškas pagal priemonę „E-verslas LT“
2010-11-08Planuojami kvietimai
2010-11-05Lietuvos – Latvijos programos kvietimas bus paskelbtas lapkritį
2010-11-04Skelbiamas Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos anrtasis kvietimas
2010-11-02Verslumo skatinimo fondas
2010-10-30Europos Komisija kviečia išsakyti nuomonę, kokia turėtų būti programa „Europa piliečiams“ ateityje
2010-10-28Apklausa dėl MEDIA programos ateities
2010-10-27Kviečiame dalyvauti Europos komisijos konsltacijoje dėl ateities kultūros programos
2010-10-26Išleista BPD (2004–2006) vertinimo apžvalga
2010-10-22MEDIA 2007 paskelbti konkursai
2010-10-22Kvietimas teikti pasiūlymus
2010-10-21Artėja programos „Veiklus jaunimas“ paraiškų pateikimo terminas
2010-10-19Žinių radijas apie Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai veiklą
2010-10-19Projektų rizikos valdymas: ES parama turi pasiekti sąžiningus projektų vykdytojus
2010-10-122010 m. spalio 13 d. startuoja naujas projektas - Inovatyvaus verslo idėjų turnyras!
2010-10-12Priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ pareiškėjai kviečiami teikti pastabas dėl finansavimo sąlygų aprašo tobulinimo
2010-10-07Sugriežtinta ES lėšomis finansuojamų projektų kontrolė
2010-10-06Viešos konsultacijos dėl Europos jaunimo programos
2010-10-03Kviečiame teikti pasiūlymus dėl EEE ir Norvegijos finansinės paramos NVO
2010-07-26Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa