Kvietimai

LMT: Pagal veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir ir studijų institucijoje“ (galioja iki 2018-12-12)

Terminas2018-12-12
KonkursasLMT: Pagal veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir ir studijų institucijoje“
SVARBU

Paraiškos pateikimo terminas: 2018-12-12 23:59

Finansavimas

Kvietimui numatytas finansavimas: 21 981,00 Eur

TipasKonkursas
Pagrindinės sritysŠvietimas (formalus), Moksliniai tyrimai

Finansuojamos veiklos:
-Švietimas ir mokslas
-Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos:
Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą: vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje.

Paraišką gali teiktiValstybinės institucijos

Galimi pareiškėjai:
Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS) įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Ar būtini partneriaiNe
Privalomi dokumentai

Privalomus dokumentus rasite pateiktoje nuorodoje.

Aprašymas

Finansavimo tikslas:
Tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Nuorodos
Atsakinga institucija

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriaus darbuotojai: vyriausioji specialistė Indrė Dagilienė, e. p. indre.dagiliene@lmt.lt, tel. 8 604 53910; programų koordinatorius Andrius Guoba, el.p. andrius.guoba@lmt.lt, tel. 8 604 85867; finansininkas Sergej Tkačenko, el. p. sergej.tkacenko@lmt.lt, tel. 8 604 78074.

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el.p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. 8 604 76286.

Partnerių paieška

Paslauga galioja tik nariams.

Ieško partnerių

Vardas
Organizacijos pavadinimas
Pastabos partneriams