Apie GaukFinansavima.lt

Veiklos sritys

 • Jaunimo (14–29 m.) politika
 • Vaikų (iki 13 m.) socializacija
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kultūra ir menas
 • Media (žiniasklaida, leidyba, kinas, muzika)
 • Švietimas (formalus)
 • Švietimas (neformalus)
 • Moksliniai tyrimai
 • Socialinis ir ekonominis užimtumas
 • Verslumas
 • MVĮ (mažų ir vidutinių įmonių) politika
 • Žmogaus teisės
 • Socialinės atskirties mažinimas
 • Pilietiškumas
 • Vystomasis bendradarbiavimas
 • Aplinka
 • Žemės ūkis
 • Savanorystė
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Socialinis dialogas
 • Infrasktruktūros gerinimas
 • Turizmas