Apie GaukFinansavima.lt

Privatieji ir viešieji juridiniai asmenys

Privatieji juridiniai asmenys — akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, individualios įmonės, Europos ekonominių interesų grupės, advokatų profesinės bendrijos, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės.

Viešieji juridiniai asmenys — valstybės įmonės, savivaldybių įmonės, valstybės biudžetinės įstaigos, savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, gyvenamųjų namų statybos bendrijos, bendrijos (daugiabučių namų savininkų, individualių gyvenamųjų namų savininkų, garažų savininkų, poilsio namų savininkų, kūrybinių dirbtuvių savininkų ir kitų negamybinių pastatų patalpų savininkų), sodininkų bendrijos, politinės partijos, tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigti juridiniai asmenys, kitos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigti juridiniai asmenys, profesinės sąjungos ir jų susivienijimai.