Apie GaukFinansavima.lt

GaukFinansavima.lt — tai didžiausia Lietuvoje kvietimų teikti paraiškas ir projektus finansavimui gauti duomenų bazė, skirta NVO, valstybės sektoriams.

Kvietimų aprašymuose yra glaustai ir struktūruotai, lietuvių kalba, apibūdinamos pagrindinės kvietimų sąlygos, ypatumai. Informacija yra nuolatos atnaujinama.

Tiksliniai naudotojai: viešieji juridiniai asmenys, NVO ar fiziniai asmenys (mokymų vadovai, projektų vadovai, konsultantai).

Duomenų bazėje talpinami kvietimai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

  • Kvietimus gali teikti organizacijos, įregistruotos Lietuvos Respublikoje;
  • Kvietimus gali teikti Lietuvos piliečiai;
  • Kvietimai yra konkursinio pobūdžio, t. y. juose gali dalyvauti visi subjektai, atitinkantys tam tikrus formalius reikalavimus;
  • Kvietimai teikti paraiškas ir pasiūlymus yra iš GaukFinansavima.lt administruojamų sričių.

Tinklapyje pristatoma informacija:

  • ES paramos kvietimai Lietuvoje;
  • Lietuvos valstybinių institucijų ir fondų kvietimai;
  • Europos Komisijos programų kvietimai;
  • Įvairių užsienio fondų ir institucijų kvietimai.

Informacija renkama iš daugiau kaip 100 įvairių programų ir fondų Lietuvoje ir pasaulyje, kuriuose gali dalyvauti Lietuvos organizacijos ir/ar piliečiai.

GaukFinansavima.lt duomenų bazė iš dalies finansuojama iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ projekto „Jaunimas mieste — jaunimas miestui“.